Välkommen

Zandenbolagen.se är en samlingssida för en liten grupp företag helt eller delvis ägda av Civ.ing Rolf Zandén. Företagens inriktning kan delas in i fyra verksamhetsområden vilka ses illusterat ovan. Entreprenad och byggarbeten bedrivs av företaget Zandén & Co Byggnads AB. Under denna flik kan man även läsa om eventuella pågående projekt.

 

Genom ett antal fastighetsbolag bedrivs uthyrning av kommersiella lokaler och lägenheter för bostadsändamål. Under respektive flik kan man se vilka fastigheter vi äger och förvaltar. Här är det även möjligt att göra intresseanmälan på lägenheter eller lokaler.

 

I företagsgruppen finns även ett mindre kemitekniskt företag som bedriver framtagning och produktion av miljövänliga bindemedel för industriellt bruk. Mer information om detta finns under fliken Goodwood.