top of page

Kommersiella fastigheter

I Mölndal strax söder om Göteborg äger och förvaltar Zandénbolagen ett antal fastigheter för kommersiellt bruk. I de olika fastigheterna hyrs lokaler ut för en mängd varierande ändamål. I Mölndals Kvarnby ligger fokus på kultur, kreativitet och skapande och har återfinns flera företag verksamma inom kreativa branscher. På Flöjelbergsgatan och Norra Ågatan verkar företag verksamma inom bygg, logistik och industri. Gemansamt för alla fastigheter är det goda logistiska läget som Mölndal erbjuder med närhet till E6:an. Mölndal står dessutom inför ett av västsveriges mest spännande revitaliseringsprojekt och vi är väldigt glada över att får vara en del av detta. Kontakta gärna oss om ni är intresserade av vilka lokaler vi kan erbjuda ert företag!

Kvarnbyn, Mölndal

 

Mölndals Kvarnby är med sin unika industrimiljö ett av Mölndals absoult mest populära besöksmål och en väldigt speciell plats att vistas på. Äldre industrilokaler har med varsam hand rustats upp för att inhysa allt från konstskola och evenemangslokaler till kontor och butiker. För mer info besök Mölndals Kvarnby

Flöjelbergsgatan, Mölndal

 

På Flöjelbergsgatan 17, intill Lackarebäcksmotet i Mölndal ligger denna kontor- och butiksfastighet. Med goda kommunikationer och fantastiska skyltlägen mot E6:an lämpar sig dessa lokaler väl för många ändamål. Det finns även gott om plats att använda som uppställningsplatser eller kundparkeringar.

Norra Ågatan, Mölndal

 

​I denna kommersiella fastighet belägen på Norra Ågatan 30 i Mölndal befinner sig mitt i ett snabbt expanderande område med mycket goda kommunikationer och stor potential. Fastigheten är belägen i mycket nära anslutning till Lackarebäcksmotet på E:6an och cirka 50 meter från en vältrafikerad buss- och spårvagnshållplats.

 

 

bottom of page